Lexicon

Leuvens Liedboek bevat naast een groot aantal (verenigings)­liederen een lexicon met cantus­terminologie. Op een overzichtelijke en leesbare manier helpt dit eender wie op een efficiënte manier vertrouwd te maken met het cantusjargon. Hierbij wordt rekening gehouden met de diverse gebruiken van zoveel mogelijk Leuvense cantussende verenigingen.

Plechtigheden

De studententijd is een avontuur dat start met een ongeschonden liedboek en doorgaans eindigt met een gebroken glas. Om deze studentikoze loopbaan vast te leggen, bevat Leuvens Liedboek de gebruiken en liederen die gepaard gaan met betekenisvolle momenten in dit avontuur. Hieronder staat een exhaustieve lijst van de opgenomen rituelen.

  • Traditionele doop
  • Ontgroening
  • Praesesoverdracht
  • Zwanenzang
  • Salamander
  • Ave Confrater

Officiële liederen

Een cantus start met de liederen Io Vivat en Gaudeamus Igitur en eindigt met de Oude-roldersklacht. Vanzelfsprekend zijn deze liederen dan ook opgenomen in de voorschriften van Leuvens Liedboek, gemakkelijk terug te vinden vlak voor alle andere liederen.