Ontstaan

In 2021 stemden de verenigingen vertegenwoordigd door LOKO (de Leuvense studentenkoepel) voor verandering. Na goedkeuring van de praktische uitwerking ontstond in 2023 Leuvens Liedboek vzw met als opdracht het uitbrengen van een democratisch, pluralistisch en Leuvens liedboek. Door middel van een samenwerkings­overeenkomst tussen de vzw en LOKO, worden de doelstellingen van deze organisatie gewaarborgd.

Financiering

Leuvens Liedboek vzw is een onafhankelijke organisatie die via een lening van LOKO haar werking financiert. Ze streeft in haar begroting steeds naar minimale winst, ten voordele van de student. De verkoopprijs van het liedboek is net genoeg voor het dekken van druk-, administratie- en promotiekosten. Resterende middelen worden ingezet voor het drukken van de prijs van toekomstige edities en voor het vormgeven van verrijkende projecten in de Leuvense cantuscultuur.

Samenstelling

De vereniging bestaat voor de meerderheid uit actieve studenten­vertegenwoordigers uit LOKO, waarvan een deel tevens zetelt in de raad van bestuur. Daarnaast participeren vijf oudgedienden, cantuskenners, in het voorzien van continuïteit en consistentie. Deze wisselwerking streeft naar een balans tussen vernieuwing en traditie waarbij de stem van de studenten steeds het laatste woord kan hebben.

Adviesraad