Kan het liedboek gebruikt worden in combinatie met andere liedboeken?
Ja, het liedboek is alfabetisch geordend waardoor je ook zonder de bladzijde te weten het lied makkelijk terugvindt. Lidwoorden worden hier niet in rekening gebracht. “De kikker” vind je bij de K en niet bij de D.

Heeft het liedboek een index?
Ja, helemaal achteraan in het boek is één alfabetisch overzicht te vinden van alle titels en beginregels met de bijbehorende pagina’s en alfabetische sorteersleutels (lemma’s). Lidwoorden worden hier wel in rekening gebracht. “De kikker” vind je bij de D en niet bij de K.

Zijn er andere navigatiehulpmiddelen in het liedboek?

  • Met behulp van een leeslint kan je een bladzijde snel terugvinden. Ideaal voor je kringlied, of wanneer je een lied wilt aanvragen, …
  • Wanneer een lied doorgaat op de achterkant van de pagina, wordt dit aangegeven met een pijltje onderaan. Waar praktisch haalbaar, wordt het refrein herhaald op de achterkant zodat terugbladeren tussen strofes niet hoeft.

Op welke manieren kan ik navigeren in het liedboek?

  • Al bladerend met titels op alfabetische wijze (negeert lidwoorden).
  • Met de index achteraan (bevat titels én beginregels) op alfabetische wijze (behoudt lidwoorden).
  • Met de paginanummers uit de index achteraan.

Liederen

Welke liederen staan in het liedboek?
Alle liederen die men zou verwachten in een Leuvens, studentikoos liedboek zijn opgenomen in het liedboek en in onze digitale hulpmiddelen. Daarnaast hebben we nog een heleboel extra toffe liederen toegevoegd. Verzoeken voor volgende edities zijn meer dan welkom via onze contactgegevens.

Hoeveel liederen staan er in het liedboek?
Ongeveer 400. Achteraan werden secties voorzien die enkele canons, toost- en rollingsliederen bundelen.

Bevatten de liederen de strofes die ik ken?
Ja, er werd zorgvuldig onderzoek verricht in vele bronnen om garantie te bieden op een vertrouwd liedboek dat de oorsprong van de liederen op historisch verantwoorde wijze eer aan doet. Een aantal liederen bevat extra(,) plezante strofes.

Staan er aanstootgevende termen in het liedboek?
Studentenvertegenwoordigers van alle verenigingen bogen zich over deze vraag maar kunnen altijd iets over het hoofd hebben gezien. Neem zeker contact op als je mogelijkheden tot verbetering ziet. Enkele geconnoteerde liederen kennen internationale, officieel erkende varianten, die vanzelfsprekend een plaats kregen in dit liedboek.

Inhoud

Vertelt het liedboek mij hoe een cantus werkt?
Ja, een compact lexicon biedt een toegankelijke manier om snel te begrijpen wat de conventies op een cantus inhouden. Het gaat om richtlijnen die vaak algemeen worden toegepast in Leuven, maar waarbij elke vereniging de vrijheid heeft om die op hun eigen manier in te vullen. Daarnaast vind je hier het verloop van officiële gebruiken, zoals de doop en de ontgroening. Een volledig overzicht is te vinden op onze site.

Staat mijn verenigingslied in het liedboek?
Hopelijk! Enkel liederen van Leuvense verenigingen worden opgenomen. Als jouw Leuvens verenigingslied hier ontbreekt, horen we het graag via één van onze contactgegevens. In de tussentijd zijn er twee bladzijden (achteraan de secties voor LOKO en vrije verenigingen) voorzien om je eigen lied te schrijven of te kleven.

Bevat het liedboek illustraties?
Ja, het liedboek bevat enkele illustraties.

Vertegenwoordiging en transparantie

Kan ik inspraak krijgen in volgende edities van Leuvens Liedboek?
Ja, wij horen graag de mening van iedere Leuvense (oud-)student! Neem contact op met jouw studentenvertegenwoordigers of rechtstreeks met ons via onze contactgegevens.

Betalen jullie auteursrechten voor het publiceren van dit liedboek?
Ja, naar beste vermogen werden (al dan niet particuliere) auteursrechtenhouders gecontacteerd en compensatie aangeboden voor het verlenen van hun toestemming tot publicatie. In enkele gevallen staan verplichte annotaties omtrent auteursrechten in het liedboek zelf. Ben jij een auteursrechtenhouder en hebben we je niet kunnen bereiken? Stuur ons dan zeker een bericht!

Wat gebeurt er met de winst van het liedboek?
Die vloeit terug naar de student. Lees zeker meer over onze organisatie!

Kan ik illustraties voorzien voor volgende edities van Leuvens Liedboek?
Heel graag zelfs! Neem contact met ons op via onze contactgegevens met voorbeelden van je werken in bijlage.

Vanwaar komen de teksten?
Achteraan in het liedboek is een sectie met bronnen terug te vinden.